termék- és formatervező mérnök leszek.
Szabadidődet rajzolással töltötted, viszont szeretnéd ezt a hobbidat a munkád során is felhasználni és olyan hétköznap is használható eszközöket tervezni, amik megkönnyítik a mindennapjainkat? Egyre nagyobb hangsúlyt kap az esztétika és az ergonómia, valamint a fenntartható tervezés, ezeket mind beépítheted egy termék megalkotásának lépéseibe.

A BME Gépészmérnöki Kar ipari termék- és formatervező alapszakja egy igazi jolly joker, a műszaki és a művészeti képzések határmezsgyéje. A képzés erős műszaki alapok mellett hangsúlyos művészeti képzést is nyújt, ezzel magabiztos tudással léphetnek ki az itt végzett mérnökök a munkaerőpiacra.

A képzés felépítése

Az Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak 7 féléves. A képzés elején a hallgatók megtanulják a mérnöki területek elsajátításához szükséges alapvető természettudományos, gépészeti, és tervezési ismereteket. Az oktatás során különös figyelmet fordít a képzés a matematikai, fizika, géprajzi és tervezéselméleti ismeretek elsajátítására.

Az alapvető ismeretek elsajátítása melett folyamatosan különböző szakmai területekkel ismerkednek meg a hallgatók, amelyek főként a formatervezés, terméktervezés, és a termék menedzselés területére fókuszálnak. A hallgatók az 5. félévtől kezdve általuk választott tantárgyakkal mélyíthetik el tudásukat az egyes területek felé.

Az ipari termék- és formatervező alapszak egy igazi "jolly joker", a műszaki és a művészeti képzések határmezsgyéje. A képzés erős műszaki alapok mellett hangsúlyos művészeti képzést is nyújt. Fontos megjegyezni, hogy a felvételi pontszámon túl egy rajz alkalmassági vizsgát is teljesíteni kell a bekerüléshez.

Felvételi követelmények

Elsősorban matematikai és informatikai tudásra, valamint kreativitásra lesz szükséged. Ezen a szakon az egyik érettségi tantárgyból kötelező emelt szinten vizsgázni. Javasoljuk, hogy matematikából tegyél emelt szintű érettségit. Ezzel nem csak többletpontra tehetsz szert, de későbbi egyetemi tanulmányaid sikerességét is megalapozhatod. Erre szakra csak az vehető fel, aki a rajzi alkalmassági vizsgán is megfelel.

Kötelező érettségi vizsgatárgy: matematika
Választható érettségi vizsgatárgy:biológia, fizika, informatika, kémia vagy a Felvételi Tájékoztatóban szereplő további tárgyak.

A rajz alkalmassági vizsga kötelező. A szakra csak az vehető fel, aki a rajz alkalmassági vizsgán "Megfelelt" minősígést kapott. A vizsga követelményei:

1. egy kézbeadott, síklapokkal határolt test tónusos, perspektivikus ábrázolása - 10 pont
2. vetületi és axonometrikus ábrázolás
2.a két darab kézbeadott, síklapokkal határolt test Monge-féle, három képsíkos vetületi ábrázolása - 5 pont
2.b egy darab, három vetületével adott, síklapokkal határolt test rekonstrukciója axonometrikus rajz formában - 5 pont

A "Megfelelt" minősítéshez a vizsga mindkét feladatából legalább 5-5 pontot el kell érni.

Lebonyolítás: 2023. május 29.
Bővebb információkat és a Kar tanszéke által hirdetett tanfolyamról információkat az alábbi linken találhatsz.

A szakról bővebb, hivatalos információt a Képzési Tájékoztatóban találsz.

A 2023. évi felvételi eljárásban a BME továbbra is fenntartja az emelt szintű érettségi követelményét, a követelmény így azonos az eddigi évek gyakorlatával. A 2024. szeptemberében induló képzéseinek felvételi pontszámítási rendszere a jelenlegitől eltérő lesz.